Ukladanie odpadov na skládku nie je v súčasnosti najpopulárnejší spôsob zneškodňovania odpadu. Existujú však určité kategórie odpadov ktoré nie je možné druhotne, materiálovo ani energeticky zhodnotiť a práve na tieto odpady sa špecializuje skládka spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o.

Na trhu existujeme už 12 rokov, takže pre našich klientov predstavujeme stabilného obchodného partnera s ktorým nie je problém uzatvárať ani dlhodobé kontrakty na zneškodňovanie odpadu.

Bezpečné zneškodnenie veľkého sortimentu odpadov :
- komunálne odpady
- priemyselné odpady
- nebezpečné odpady
- ostatné odpady <<príjem odpadu

Skládka odpadu spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o. je situovaná v lokalite bývalej obce Horné Opatovce...<<mapa

Detaily z výstavby :

<<výstavba