Kontakty

Od 1.1.2014 sa prevádzkovateľom skládky na ostatný odpad (nie nebezpečný) stala spoločnosť T+T, a.s.  ZSNP SPO, s.r.o. ostáva prevádzkovateľom skládky nebezpečného odpadu.

ZSNP SPO, .s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

IČO: 44 386 851
IČ DPH: SK 202 267 8515
Banka: Privatbanka, a.s.
Číslo účtu: 19-39519010/8120

Prevádzková doba:
Pracovné dni: 6:30 - 13:30

Tel: 7:00 - 15:00

Ing. Marek Šarkaň
– vedúci skládky nebezpečného odpadu
Mob.: +421 902 907 046
Tel.: +421 45 608 8930,
+421 45 672 5063
Fax: +421 45 608 8909
e-mail: sarkan@zsnpspo.sk

Hollý - vedúci skládky ostatného odpadu
Mob.: 0905 693 858
e-mail: holly@t-t.sk