Lokalizácia skládky

Skládka odpadu spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o. je situovaná v lokalite bývalej obce Horné Opatovce ktorá zanikla v roku 1969 činnosťou závodu ZSNP, na severnom okraji Štiavnických vrchov. Prístup na skládku odpadu je zabezpečený prístupovou panelovou cestou odbočením zo štátnej cesty 1. triedy Žiar nad Hronom – Žarnovica, asi 0,5 km od priemyselného parku Žiaru nad Hronom.

Príjazdová mapa

Príjazdová cesta :