> ZSNP SPO, s.r.o. - skládka priemyselného a komunálneho odpadu

Výstavba a investičné akcie

Nákup kompaktora na lepšie zhutňovanie a manipuláciu s komunálnym odpadom 1.1.2009

Výstavba novej kazety na nebezpečný odpad K3 s kapacitou 138 000 m3 Spustená do prevádzky 16.7.2009

Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre nebezpečný odpad. Po jej ukončení bude tvoriť spolu s existujúcou kazetou K1 priestor na ukladanie ostatného a komunálneho odpadu s objemom 280 000m3.